Braliśmy udział w 4 Gminnych Regatach Kajakowych.

17 czerwca 2017 roku na terenie naszej przystani: HOW RINGABULINA odbyły się IV Gminne Regaty Kajakowe. Podczas uroczystego otwarcia zawodów niektórym z nas wręczono zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu udzielania i pomocy przedlekarskiej.
O godzinie 1100 kategorią „W przyjaźni siła” rozpoczęły się regaty. Zabezpieczaliśmy sprawny przebieg wszystkich konkurencji, uczestniczyliśmy w pracach porządkowych przed i po imprezie. W trakcie wręczania nagród w szczególny sposób podziękowano Mateuszowi Skrzypkowiakowi, który pomagał wszystkim startującym zawodnikom.

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy

Wszyscy możemy i powinniśmy nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Są to bardzo proste czynności. Często od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona zależy życie poszkodowanego człowieka. Czytaj dalej…