DSCF4627

5 Wodna Drużyna Harcerska
im. Floriana Marciniaka:

  1. 5 Wodna Drużyna Harcerska imienia Floriana Marciniaka (zwana dalej 5WDH) powstała we Wronkach w roku 1988 i działa w Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Wielkopolskiej, Hufcu Szamotuły im. Armii Poznań.
  2. Wywodzi się z 5 Drużyny Harcerskiej przy Szczepie nr 2 im. „Szarych Szeregów”.
  3. Drużyna skupia harcerki i harcerzy chcących realizować harcerskie ideały w swym codziennym życiu oraz doskonalić swoje umiejętności żeglarskie.
  4. Bohaterem drużyny jest Florian Marciniak – instruktor harcerski, harcmistrz, pierwszy naczelnik Szarych Szeregów.
  5. Baza szkoleniowa 5WDH to Harcerski Ośrodek Wodny „RINGABULINA” mieszczący się nad jeziorem w Samołężu.
  6. Drużyna posiada pieczątkę, która powinna być odbita na wszystkich pismach drużyny, a także na dokumentach i rozkazach:
  7. pieczatkaZnakiem rozpoznawczym jest:logo
  8. 5WDH w korespondencji poza oficjalnymi pismami ZHP posługuje się własnym listownikiem:
  9. listownikObrzędowość drużyny budowana jest na podstawie tradycji harcerskich i ceremoniału żeglarskiego.