Uczymy się udzielać pierwszej pomocy

Wszyscy możemy i powinniśmy nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Są to bardzo proste czynności. Często od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona zależy życie poszkodowanego człowieka.
Wiedząc jak ważna jest pierwsza pomoc postanowiliśmy przygotować się do udzielania jej, gdy tylko będzie taka potrzeba. Najistotniejsze jest kształtowanie postawy wyrażającej się gotowością niesienia pomocy innym. Należy działać sprawnie, zachowując spokój i opanowanie.
Już w roku 2015 dziewięciu harcerzy ukończyło kurs na młodszego ratownika WOPR. W sierpniu tego samego roku w ramach doskonalenia umiejętności odbyliśmy zajęcia instruktażowe z ratownikiem Arturem Patulskim – tatą Jakuba.
W sobotę 20 maja na terenie Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Samołężu Ośrodek Szkolenia BHP „ŻAK” Maciej Mazankiewicz przeprowadził dla nas profesjonalne szkolenie, którego efektem będzie świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy. Każdy z nas po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Ma właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.

Galeria zdjęć