Program Wychowania Wodnego

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP opracował zestaw sprawności i stopni dla harcerzy zainteresowanych rozwojem zainteresowań związanych z wodą. W skrócie nazwaliśmy je stopnie i sprawności wodniackie, choć nie są one przeznaczone jedynie dla członków harcerskich drużyn wodnych. Wprost przeciwnie, należy podkreślić, że proponowane stopnie i sprawności mogą zdobywać wszyscy członkowie ZHP, w tym zuchy.

Stopnie i sprawności wodniackie to główna część Programu Wychowania Wodnego ZHP.

Program jest pilotażowo wprowadzony do ZHP. Pracę z tym programem rozpoczynamy od 1 września 2016 roku. Jednocześnie Wydział Wychowania Wodnego oprócz monitoringu stopni i sprawności rozpocznie prace nad pozostałymi elementami Programu Wychowania Wodnego ZHP.