Obóz szkoleniowy w Próchnówku

Olga Orzechowska, Jakub Patulski i Mateusz Skrzypkowiak wzięli odział w obozie żeglarskim w Próchnówku i po zdaniu egzaminu uzyskali patenty żeglarzy jachtowych.