Braliśmy udział w 4 Gminnych Regatach Kajakowych.

17 czerwca 2017 roku na terenie naszej przystani: HOW RINGABULINA odbyły się IV Gminne Regaty Kajakowe. Podczas uroczystego otwarcia zawodów niektórym z nas wręczono zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu udzielania i pomocy przedlekarskiej.
O godzinie 1100 kategorią „W przyjaźni siła” rozpoczęły się regaty. Zabezpieczaliśmy sprawny przebieg wszystkich konkurencji, uczestniczyliśmy w pracach porządkowych przed i po imprezie. W trakcie wręczania nagród w szczególny sposób podziękowano Mateuszowi Skrzypkowiakowi, który pomagał wszystkim startującym zawodnikom.

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy

Wszyscy możemy i powinniśmy nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Są to bardzo proste czynności. Często od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona zależy życie poszkodowanego człowieka. Czytaj dalej…

Program Wychowania Wodnego

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP opracował zestaw sprawności i stopni dla harcerzy zainteresowanych rozwojem zainteresowań związanych z wodą. W skrócie nazwaliśmy je stopnie i sprawności wodniackie, choć nie są one przeznaczone jedynie dla członków harcerskich drużyn wodnych. Wprost przeciwnie, należy podkreślić, że proponowane stopnie i sprawności mogą zdobywać wszyscy członkowie ZHP, w tym zuchy. Czytaj dalej…